Traditionele Landmeetkunde met Total Station en/of (RTK) GPS. Opmaken van processen-verbaal van opmeting, afpaling, splitsing. M.a.w. de stukken nodig voor een akte bij de notaris.

Detailopmetingen dienstig voor het bepalen van zettingen, volumeberekening, positiebepaling of allerlei opmetingsplannen.

Gedetailleerde metingen en inventarisatie van wegen, waterwegen, gasleidingen, hoogspanningslijnen, enz...

Voorbeelden van eindproducten zijn: gedetailleerde plannen op schaal, dwarssneden en lengteprofielen, bouwplannen en as-built plannen, enz...

Deze plannen kunnen worden gebruikt als basis voor ontwerp, engineering en GIS.