Deze website is eigendom van Vansteelandt BV

  • Contactgegevens: Vansteelandt BV, BE 0451.487.488
  • Maatschappelijke zetel: Vaartlaan 28/1, 9800 Deinze
  • Telefoonnummer: +32 (0)9 243 81 10
  • E-mailadres: office@vansteelandt.be
Het gebruik van de websites www.vansteelandt.be en www.plan3d.be (de “Website“) is onderworpen aan de hierna opgenomen gebruiksvoorwaarden. Het gebruik van de website geldt als aanvaarding van deze voorwaarden. Deze laatste kunnen worden gewijzigd: de toepasselijke voorwaarden zijn die welke gelden op het ogenblik van elke verbinding. De Website behoort toe aan Vansteelandt BV, BE 0451.487.488, Vaartlaan 28/1, 9800 Deinze (hierna: “Wij” of de “Onderneming“).

Gebruik van de website

Wij besteden veel aandacht aan onze Website. Ondanks deze inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de informatie, de gegevens of publicaties op de Website volledig juist, nauwkeurig, exhaustief en actueel zijn. Deze gegevens kunnen dus enkel worden gebruikt als algemene informatie. Evenmin kunnen wij aansprakelijk gesteld worden voor (on)rechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de Website of op basis van via de Website ter beschikking gestelde informatie, gegevens of publicaties. De Website kan bestanden van derden of hyperlinks of andere verwijzingen naar websites van derden bevatten. Onze Onderneming is hiervoor in geen enkel geval aansprakelijk. Voorts houden wij ons het recht voor om de inhoud van de Website op elk ogenblik aan te passen, te wijzigen of aan te vullen. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de eventuele tijdelijke onbereikbaarheid van deze website of voor enig verlies noch schade ten gevolge van het bezoeken van de website. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor door derden veroorzaakte vertraging of door hen geleverde foutieve informatie.

Intellectuele eigendom

Het gebruik van de Website verleent de gebruiker geen enkel intellectueel eigendomsrecht. De inhoud van de Website en de ter beschikking gestelde informatie behoren tot de exclusieve intellectuele eigendom van de Onderneming of van de partij wiens bron vermeld wordt. De informatie die op de Website kan worden geraadpleegd, de vormgeving, teksten, tekeningen, foto’s, gegevens, logo’s, merken en andere elementen die worden weergegeven, zijn beschermd door het merkenrecht en/of het auteursrecht en/of andere geldende voorschriften en mogen niet worden gereproduceerd, overgedragen, verkocht, verspreid, etc. in welke vorm en met welk middel dan ook. Elke inbreuk zal aanleiding geven tot rechtsvervolging.

Bescherming van persoonsgegevens

De veilige, transparante en vertrouwelijke verzameling en verwerking van persoonsgegevens wordt door onze onderneming hoog in het vaandel gedragen. Onze Onderneming neemt haar verplichtingen inzake privacy en gegevensbescherming dan ook ernstig. Voor meer informatie kan u ons Privacybeleid consulteren op de Website, via de volgende link: privacy
De Website kan gebruik maken van cookies, die het mogelijk maken om informatie op te slaan om het gebruik van de Website te vereenvoudigen. Het gebruik van cookies kunt u in uw browser beheren en/of uitschakelen. In dit laatste geval kan uw bezoek echter minder vlot verlopen. Het aanvaarden van cookies, via uw browser, kan daarnaast noodzakelijk zijn om delen van de Website te bereiken die de identificatie van de gebruiker vereisen. Voor meer informatie kan u ons Cookiebeleid consulteren op de Website, via de volgende link: cookies

E-mail

Onze e-mails en hun bijlagen zijn vertrouwelijk en bedoeld voor gebruik door de geadresseerde. Het bericht en zijn bijlagen kunnen informatie bevatten voor beperkt gebruik of onderworpen zijn aan copyright of andere wetsbepalingen. Als u zulk bericht per vergissing ontvangt of indien u niet de bedoelde geadresseerde bent is elke publicatie, reproductie, kopie, distributie of andere verspreiding ervan ten strengste verboden. Wij verzoeken u in dat geval dit door een antwoordbericht aan Vansteelandt BV te laten weten en het bericht daarna te wissen. Alle berichten van en naar Vansteelandt BV en haar afdelingen kunnen worden gecontroleerd op hun conformiteit met interne voorschriften ter bescherming van onze activiteiten en/of om mogelijke ‘malware’ te verwijderen. E-mails zijn niet veilig en fouten zijn altijd mogelijk door onderschepping, wijziging, verlies of vernietiging. Wij geloven, maar garanderen niet dat de e-mail en zijn bijlagen veilig zijn en geen virussen bevatten. Iedereen die via e-mail met ons communiceert, wordt geacht deze risico’s te aanvaarden.

Belgisch recht

Uw toegang tot, bezoek of gebruik van de Website en deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de Onderneming bevoegd.