De laatste jaren zijn Drones & UAV’s een hype. Drones bieden de mogelijkheid om op lage hoogte voor kleinere gebieden luchtfotografietechnieken toe te passen. Echter zijn er een aantal nadelen en beperkingen aan het werken met drones.

Vanaf 2015 past Vansteelandt deze technologie toe op beelden opgenomen met helikopter en vanaf begin 2017 zijn we dezelfde “drone” technologie ook gaan toepassen op data opgenomen met een vliegtuig. Hiervoor hebben we zelf een MultiCam sensor ontwikkeld en beschikken we eveneens over een eigen Special Mission Platform vliegtuig.

In onze MultiCam sensor zijn zowel neerwaarts alsook obliek gerichte camera’s geplaatst die allen fotobeelden van 50MP opnemen. Zo nemen we per dag tot meer dan 100.000 foto’s die verwerkt worden in onze fotoprocessing. De meest innovatieve aspecten van deze toepassing zijn, naast de data-inwinning, zeker de processing van een gigantische hoeveelheid aan data alsook de mogelijkheden die er ontstaan door het gebruik van de resultaten komende uit deze processing.

Neerwaarts gericht fotobeeld

Obliek gericht fotobeeld

In structure-from-Motion fotogrammetrie wordt, op basis van een groot aantal foto’s vanuit verschillende zichtpunten, een compleet en betrouwbaar 3D-model opgebouwd. Het 3D-model krijgt op basis van topografisch ingemeten controlepunten een absolute oriëntatie (Lambert 72, TAW).

De kwaliteit van het DTM is zeer hoog, tot meer dan 100 punten per vierkante meter, met nauwkeurigheden op cm niveau.

Daarnaast worden de foto’s ook verwerkt tot een orthomosaics met pixel 3cm:

Door zijn grote nauwkeurigheid kan Plan3D data als betrouwbare referentie gebruikt worden als onderlaag voor GIS. Hierdoor is deze een handig basisproduct om te gebruiken voor analyses of om te meten of te karteren.

Met deze Plan3D data brengen wij a.h.w. de werkelijke situatie in 3D op kantoor waardoor de volgende grote stap richting virtuele landmeter is gezet.

Door zijn detail gekoppeld aan een hoge nauwkeurigheid opent Plan3D vele mogelijkheden om voor een grote verscheidenheid aan projecten snel voor de nodige “opmeting” te zorgen.

M.a.w. heeft u ergens nood aan een weergave van de werkelijke situatie of aan een opmeting in eender welke vorm, vraag dan eerst aan Vansteelandt wat er mogelijk is op basis van Plan3D. De data kan reeds beschikbaar zijn en zo niet kan de planning van opname eventueel worden aangepast.

Met Plan3D kunnen we een oplossing bieden voor objectinventaris, weginfrastructuur, rivieren en kanalen, gebouwen en andere constructies, vegetatie, nutsvoorzieningen en energie-gerelateerde inventarisatie. Omdat de gegevens in 3D zijn, kunnen er ook dwarssneden worden gemaakt en volumes berekend. Het gedetailleerde 3D-bestand biedt de mogelijkheid om alle soorten van 3D-engineering in de virtuele realiteit uit te voeren.

Met Plan3D maken wij een product specifiek voor de architecten.
Bestelpagina Plan3D voor architecten