Vansteelandt

Bestel de opmeting voor uw digitale aanvraag van een omgevingsvergunning.

Bekijk de product website van plan3d: www.plan3d.be

Waarom Plan3D

Terreinopmeting inclusief terreinprofielen, binnen 5 à 10 werkdagen in uw mailbox.

Voordelen zijn: direct beschikbaar, aantrekkelijke prijs, geen aanwezigheid op terrein vereist, geen tijdverlies.

Wat bevat Plan3D

Basisdocumenten voor uw digitale aanvraag van een omgevingsvergunning.

Uw bestelling wordt opgesteld volgens het document:
Normen voor digitale aanvragen voor een omgevingsvergunning. Stedenbouwkundige handelingen met architect.

Wij leveren

 • Liggings- en omgevingsplan (shape bestand)
  • Geocontour op basis van GRB voor het opladen in omgevingsloket
  • Geocontour geldt als liggings- en omgevingsplan
 • Inplantingsplan (dxf bestand)
  • de noordpijl
  • de weg waaraan het goed paalt of vanwaar het goed bereikt kan worden met de aanduiding waar er verharding is en de berijdbare breedte ervan
  • de ter hoogte van het goed op het openbaar domein voorkomende beplantingen, bovengrondse infrastructuur en straatmeubilair
  • de aanduiding van de plaatsen waar de terreinprofielen werden genomen (indien terreinprofielen noodzakelijk zijn)
  • de aanzet van de perceelgrenzen van de percelen, palend aan het goed tot op minstens drie meter buiten de uiterste grenzen van het goed, met minstens het bovenaanzicht van de hierbinnen voorkomende bebouwing, met vermelding van haar functie, kadastraal nummer en huisnummer
  • de vermelding van het gebruik van de gronden
  • de nutsvoorzieningen worden niet meegeleverd
  • bovenaanzicht van de geplande werken en vermelding van de bestaande erfdienstbaarheden dienen aangebracht te worden door de architect
  • de afmetingen van de bestaande toestand met de fysische kenmerken van de grens, niet de juridische grens
 • 2 terreinprofielen (dxf bestand)
  • het reliëf van het goed voor de geplande werken
  • een referentiepeil op de weg waaraan het goed paalt
  • het peil van de percelen, palend aan het goed
  • als ze voorkomt, het profiel van de bestaande te behouden of te slopen bebouwing
  • de invulling van het openbaar domein (voetpad, rijweg, fietspad, parkeerstrook, groenzone...)
  • het reliëf na de uitvoering van de geplande werken en het profiel van de geplande werken dienen aangebracht te worden door de architect
 • Foto’s in vogelperspectief (jpg bestanden)
 • Orthofoto + kartering (pdf bestand)
 • 3D model (dxf bestand)

De juridische grensbepaling is optioneel te bestellen in regie. Deze optie kan u aanvinken op het bestelformulier.

Voorbeelden

3d model
oblieke foto
terreinprofiel

Kostprijs

Voor € 495 exclusief btw (€ 598,95 inclusief btw) ontvangt u alles, binnen 5 à 10 werkdagen.

Bestel in drie stappen

 1. Op Geopunt-kaart. Identificeer uw perceel aan de hand van de CaPaKey.
  • Zoom in op gewenste perceel of geef een adres in
  • Klik op perceel (Gele zone)
  • Klik op link: GRB - ADP
  • Noteer CAPAKEY: bvb. 44011A0833/00A000 (max. 3 percelen)

Geopunt-kaart

 1. Vul de bestelbon in.
  Bestel
 2. Voer uw betaling uit.
  De bestelde producten worden pas aangemaakt en geleverd na ontvangst van betaling.